دوره عکاسی مقدماتی

دوره عکاسی مقدماتی

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی‌های دیجیتال ضرورت یادگیری فن و هنر عکاسی را نمی‌توان نادیده گرفت. حتی بسیاری از آموزش‌ها و یادگیری‌ها چه به کودکان و نوجوانان و چه در اموزش های بزرگسالان از طریق رسانه عکاسی بهتر منتقل می‌شود.

-آشنایی هنرجویان با فن عکاسی: بدین معنی که یادگیری کار کردن با یک دوربین عکاسی حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای به چه صورت است. همچنین آشنایی با مبانی هنرهای تصویری و تجسمی و انواع ترکیب بندی، انتخاب سوژه و زاویه دید در یک عکس چگونه است.

-توانایی‌های مورد انتظار فراگیران در پایان دوره:

توانایی استفاده از قابلیت‌های یک دوربین عکاسی حرفه‌ای
ثبت کردن عکس‌هایی که به جهت فنی و نورسنجی درست باشند
یادگیری به کارگیری سرعت‌ها و دیافراگم‌های مختلف و خلق تصاویر بدیع
درک و توانایی ثبت عکس‌های مفهومی و موضوعی
شناخت عناصر بصری اولیه و استفاده در عکس‌ها

-زمینه‌های اشتغال زایی دوره:
در ژانرهای مختلف عکاسی چون آتلیه و استودیو، عکاسی خبری و ژورنالیستی،....