مرکز آموزش تخصصی و کوتاه مدت شماره یک شهرستان اراک

مرکز آموزش عمومی و تخصصی در قالب گروه های آموزشی کارکنان دولت و فنی و مهندسی فعالیت دارد.

گروه آموزش کارکنان دولت

گروه آموزشی کارکنان دولت با هدف توانمندسازی مدیران، توسعه آگاهی های عمومی، افزایش کاراریی و اثر بخشی کارکنان دولت و آماده سازی آنها در جهت ارتقاء در رده های شغلی بالاتر برگزار می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت در جهت تحقق دولت الکترونیک و ساماندهی آموزش ضمن خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام به شناسایی مراکز معتبر نمود و در این راستا و براساس مصوبه شماره ۷۲۲/۱۳ شوارای عالی اداری جهاددانشگاهی به عنوان مرکز مجاز جهت تعریف و برگزاری دوره های آموزشی نظام جدید آموزش کارکنان دولت به دستگاه های اجرایی معرفی گردید.

این گروه از سال ۱۳۸۲ با آموزش دوره های عمومی و تخصصی کارشناسان و مدیران شهرداری های استان و آموزش حوزه های مختلف فناوری اطلاعات وی‌ژه آموزش و پرورش استان و دستگاه های اجرایی فعالیت خود را آغاز نموده و هرساله علاوه بر اجرای دوره های فوق، بنا بر نیاز سازمان‌ها و ادارات، بسیاری از دوره های تخصصی را از طریق عقد قرارداد فی مابین برگزار می نماید. از زمان فعالیت این گروه بیش از ۳۵ هزار نفر از مدیران و کارکنان سازمان های مختلف استان از این آموزشها بهره گرفته اند.

عناوین مجوزهای آموزش کارکنان دولت

ردیف

شماره مجوز

تاریخ

موضوع فعالیت

۱

۲۰۳۲۲۲/۱۹۰۳

۵۷۹۱/۱۹۰۳

۳/۱۱/۸۱

۷/۵/۸۲

آموزش های فناوری اطلاعات کارکنان دولت در قالب هفت مهارت

۲

۳۸۱۳/۹۳/۲۲۵

۲۵/۳/۹۳

آموزش دوره های عمومی کارکنان دولت

(آموزش های فرهنگی، اجتماعی

و آموزش توانائی های عمومی)، دوره های |آموزشی شغلی

۳

۲۲۲۳۹۵/۱۸۰۳

۲۱۶۶۰۸/۱۸۰۳

۳۸۷۴۸/۱۸۰۳

۱۹/۱۲/۸۳

۶/۸/۸۵

۳۰/۳/۸۶

دوره های آموزش تخصصی مدیران، کارشناسان

و کارکنان شهرداری ها

۴

۰۱/۱۳/۴۹۴۰

۳۸۷۴۸/۱۸۰۳

۱۲/۴/۸۴

۲۰/۳/۸۶

دوره های آموزشی تخصصی و آیت دهیاران کشور

۵

۴۷۸۶۱/۱۸۰۳

۲۴/۳/۸۵

دوره های آموزش تخصصی یازده رشته شغلی (حسابداری، ذیحساب، بازرس، حسابرس، کارشناس و کاردان امور اداری، کارشناس و کاردانی روابط عمومی، مسئول گزینش، کارشناس و کاردان حقوقی)

۶

۳۸۱۳/۹۳/۲۲۵

۲۵/۳/۹۳

دوره های آموزشی فرهنگی، عمومی، فناوری اطلاعات و شغلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

 

گروه آموزش فنی و مهندسی:

گروه آموزش فنی و مهندسی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی از سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را به عنوان یکی از معتبرترین مراکز آموزش فنی و مهندسی در سطح استان مرکزی آغاز نموده است.

گروه آموزش فنی و مهندسی جهاد دانشگاهی با بهره گیری از اساتید مجرب این رشته و سایت‌ها و کارگاه‌های مجهز به امکانات نوین و اتصال به شبکه و اینترنت و کلاس های آموزشی تئوری با امکانات صوتی و تصویری مناسب آموزش های خود را در دو محور عمومی، تخصصی ارائه می نماید.