تربیت مربی هنر کودک

تربیت مربی هنر کودک

‌‌‌‌‌‌‌معرفی تربیت مربی هنر کودک
به تعبیر بسیاری از کارشناسان و محققان دنیای کودک، این گروه سنی را فلاسفه کوچکی تشکیل می‌دهند که با وجود سن کم و عدم درک عالم انتزاع و معنا اما از پیچیدگی‌های فراوانی در ذهن و جهان‌بینی خود برخوردارند تا جایی که دسترسی به دنیایی که آنها متصور هستند در نگاه نخست غیرممکن به نظر می‌رسد.
در چنین شرایطی باید دید که تجلی و محل بروز چنین ذهنیت و افکاری در کدام نقطه و با استفاده از چه ابزار کاربردی است. قطعاً هنر و خلق آثار هنری از جمله مهمترین ابزار بروز عالم ذهنی و اینکه کودکان دقیقاً به چه چیز فکر می‌کنند و نگرش آنها نسبت به دنیا چگونه است، محسوب می‌شود.
کودک در فضایی آکنده از خلاقیت هنری و با احساس امنیت خاطر نسبت به آنچه که در ذهن می‌پروراند دست به خلق می‌زند. اینجاست که هم می‌توان ذهن کودک امروز را با استفاده از تراوشات هنری او به خوبی مهندسی و برای آن برنامه‌ریزی کرد و هم پی به استعدادهای نهفته و مخفی او برد که شاید کمتر مجال برای ظهور، بروز و ثبوت آن به وجود آمده است. جهاد دانشگاهی سعی دارد در قالب دوره‌های آموزشی مربیانی تربیت کند تا آنها مجهز به این ابزار و امکانات برای دریافت جهان کودکان و کشف استعدادهای هنری و هنجارهای اجتماعی آنها شوند.

مهارت هایی که در این دوره آموزش ارائه می شود شامل پرورش خلاقیت هنر کودک، نمایش خلاق کودک، روانشناسی رشد کودک، تکنیک های بازی و نقاشی و تحلیل نقاشی کودکان می باشد.

 

 

 

 

هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کد دوره آموزشی  
آدرس مرکز آموزشی مرکز آموزش شماره دو: اراک، خیابان شهید رجائی کوچه جنت
مدت زمان دوره آموزشی ۳۵
تاریخ شروع دوره تاریخ اعلام شده جهت شروع دوره ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن فراگیران تغییر یابد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هر یک از دوره‌ها تاریخ دقیق شروع دوره را با دپارتمان آموزش چک فرمایید.