دوره آموزش خوشنویسی

دوره آموزش خوشنویسی

آموزش خوشنویسی

گاهی درک خوشنویسی به عنوان یک هنر مشکل است. به نظر می‌رسد برای درک و لذت بردن از تجربه بصری خوشنویسی باید بدانیم خوشنویس افزون بر نگارش یک متن، سعی داشته اثری هنری با ارزش‌های زیبایی شناختی خلق کند.

حتماً این جمله بارها به گوشتان خورده: «خط‌اش را بذاری جلو آفتاب راه میره!». این طعنه تابه‌حال خیلی‌ها را آزرده. قبول داریم که خط آدم‌ها در دوران دبستان شکل می‌گیرد اما این‌گونه هم نیست که نتوان آن‌را تغییر داد. فقط یک اراده و همت می‌خواهد. مطمئن باشید با حضور در کلاس‌های خوشنویسی جهاددانشگاهی هنر می‌توانید برای همیشه از دست این طعنه و ترجمه نوشته‌هایتان برای دیگران رها شوید. البته این کلاس‌ها تنها مختص آدم‌های بدخط نیست. خوش‌خط‌ها هم می‌توانند با حضور در این دوره‌ها علاوه بر این‌که خط تحریری و قلم‌نی‌شان را خوش‌تر می‌کنند، از جو صمیمی و دوستانه این کلاس‌ها لذت ببرند.