اسکیس و راندو

اسکیس و راندو

اسکیس و راندو

آموزش اسکیس و راندو چیست؟ شما در آموزش اسکیس و راندو با طراحی معماری و طراحی اسکیس و راندو و تکنیکهای آن آشنا شده و در آموزش اسکیس و راندو با آموزش هردو تکنیک اسکیس و راندو آشنا خواهید شد.
طراحی عادی و اسکیس، هر دو یک هدف مشترک دارند و آن ترسیم صحیح است لیکن شیوه کار در اسکیس بدین گونه است:
۱- مشاهده کلی یک یا چند سوژه معماری و جایگزینی آن در کادر.
۲- ترسیم اجزا به طرح آماده برای اسکیس وراندو به صورتی ساده و کامل (شفاف بینی) (خط تناسبات)
۳- در نظر داشتن اصل مقایسه اشیاء و اجزا با یکدیگر در طراحی سریع.

راندو نیز به نوعی نمایش و ارائه کار طراحی سریع بصورت رنگی و نمایشی واقعی تر از اسکیس میباشد که معمولاً در کلاس راندو بر روی اسکیس و بوسیله تکنیک های ماژیک و پاستل و گواش انجام می شود.

*دوره جامع اسکیس و راندو معماری - ۲۰ ساعت

هندسه و ترسیم فنی (ترسیم دو بعدی و سه بعدی) - ۲۰ ساعت

اسکیس مقدماتی معماری (طراحی دست آزاد) - ۲۰ ساعت

راندو و پرزانته در معماری - ۶۰ ساعت

‌‌*دوره های تخصصی اسکیس ارشد

اسکیس پیشرفته معماری (کارگاه اسکیس موضوعی) - ۶۰ ساعت

دوره اسکیس تخصصی شرکت در آزمون ارشد معماری داخلی - ۴۰ ساعت

دوره اسکیس تخصصی شرکت در آزمون ارشد معماری منظر - ۴۰ ساعت