تاپ خبر

آزمون تامین نیروی انسانی شرکت کار و تامین (متعلق به سازمان تامین اجتماعی)

شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مجموعه های مدیریت درمان تامین اجتماعی و ادارات کل بیمه‌ای در سراسر کشور به صورت قرارداد موقت شرکتی نیرو جذب نماید.

ادامه مطلب