دوره آموزش HSE (ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست)

دوره آموزش HSE (ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست)

HSE از سه کلمه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست تشکیل شده

بهداشت (H) : درپروژه های مختلف که شامل بهداشت عمومی (فردی) بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای می شود ، حائز اهمیت میباشد. بهداشت فردی به سلامت مجموعه افراد مربوط می شود.

ایمنی (S) : درهر پروژه یک سری مخاطرات ایمنی وجود دارد که در صورت عدم رفع آن مغایرتها ممکن است منجر به حوادثی شود.

محیط زیست (E) : محیط زیست در پروژه های مختلف عمرانی شامل موارد هوا، خاک، آب می باشد که بسته به نوع منبع آلایندگی نوع آلاینده متفاوت می باشد.

 

کاربرد طراحی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست شامل:

 • کاهش عواقب بلند مدت در زندگی کارکنان بواسطه
 • کاهش صدمات جانی و نقص عضو
 • کاهش حوادث در محیط های کاری
 • افزایش در ارایه تولید و خدمات بیشتر
 • نگهداری منابع طبیعی برای نسل های آینده
 • کاهش بیماری ها و امراض از طریق حفظ محیط زیست

 

پس از گذراندن دوره آموزش مدیریت ایمنی از فراگیران انتظار می رود قابلیت های زیر را کسب کرده باشند:

 • توانایی پیش بینی خطرات و حوادث محتمل در پروژه ها، کارگاه ها و کلیه محیط های صنعتی
 • توانایی تفکیک ایمنی فردی، ایمین شغلی و ایمنی فرایند کار
 • درک چهارچوب لایه های حفاظتی
 • تشخیص تدابیر مورد نیاز در راستای پیش گیری از بروز حوادث
 • تشخیص نشانه های بروز حوادث
 • کسب مهارت مدیریت بحران به منظور کاهش تلفات و هزینه ها در صورت بروز حادثه