حسابداری

حسابداری

حضور خیل عظیم شاغلان در حرفه حسابداری، که کارشان را تنها به شکل تجربی آموخته‌اند و فاقد تحصیلات مرتبط با علم حسابداری و تسلط به مباحث تئوریک این دانش‌اند و از این رو ممکن است کاستی‌هایی در کارشان داشته باشند، سبب شده تا یک دوره حسابداری حرفه‌ای تدوین و ارائه شود تا این افراد تجربه‌‌های خود را به علم نیز بیارایند.

هدف:

- ارتقای سطح توانایی افراد به اندازه‌ای که بتوانند در واحدهای بزرگ اقتصادی نقش یک کارشناس و در واحدهای کوچک و متوسط مسئولیت حسابداری را به عهده بگیرند.
شرایط پذیرش:
- این دوره اموزشی برای دانش اموختگان رشته‌های حسابداری و مدیریت و مدیران و کارشناسان سازمانها و شرکتهای تجاری برگزار می‌شود. شرط لازم برای شرکت در این دوره داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط یا دیپلم حسابداری و برخورداری از حداقل دو سال سابقه کار، در صورت داشتن دیپلم یا مدرک تحصیلی دانشگاهی غیرمرتبط

توانایی‌های فراگیران در پایان دوره:
- تسلط بر حسابداری مالی و مالیاتی.
- تسلط بر حسابداری صنعتی.
- تسلط بر حسابداری با کامپیوتر.