آزمون تامین نیروی انسانی شرکت کار و تامین (متعلق به سازمان تامین اجتماعی)

۰۶ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۶ کد : ۱۶۵۰ تاپ خبر
تعداد بازدید:۳۳۶
شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مجموعه های مدیریت درمان تامین اجتماعی و ادارات کل بیمه‌ای در سراسر کشور به صورت قرارداد موقت شرکتی نیرو جذب نماید.
آزمون تامین نیروی انسانی شرکت کار و تامین (متعلق به سازمان تامین اجتماعی)

شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مجموعه های مدیریت درمان تامین اجتماعی و ادارات کل بیمه‌ای در سراسر کشور به صورت قرارداد موقت شرکتی نیرو جذب نماید

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز پنج شنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۹ تا پایان روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد پذیرفت.

متقاضیان جهت ثبت نام به آدرس https://hrtc.ir مراجعه نمایند .


( ۱۱ )

نظر شما :